Tramvaj KT 6

image desc

Čpavkový chladivový turbokompresor
(v roce 1964 mu byla na Stojírenském veletrhu
v Brně udělena zlatá medaile)

image desc

Soustrojí pro kosmický výzkum
na zkušebně ČKD (1980)

image desc

Ventilový motor 25 MW 110 kV 
50 Hz 2600 až 3900 ot./min.
Stator a rotor na Stojírenském veletrhu v Brně (1985)

image desc

Manželé Kolbenovi při návštěvě podniku
ČKD Praha - Holding (1993)

image desc

Motorové vozy řady
M 262.0 dodnes slouží

image desc

E 436.004 je dnes provozuschopný
exponátem NTM

image desc

Trolejbus městské hromadné
dopravy v Praze (1937)

image desc

Zkušebna malých motorů
(třicátá léta)

image desc

Moderní pomocník v domácnosti - myčka nádobí (1934)
a Vybavení zubní ordinace (třicátá léta)

image desc

Rychlíkový motorový vůz
řady M 260.0 "Stříbrný šíp" (1939)

image desc

První čtyřnápravový
rychlíkový motorový vůz
M 264.001 z dílen ČKD (1932)

image desc

Oba hlavní závody Českomoravská-Kolben, a.s.,
rychle rostly (dvacátá léta)

image desc

Nákladní elektrická lokomotiva
ČKD E436 (1927)

image desc

Pohled na Kolbenku
před první svět. válkou

image desc

Pražská tramvaj - symbol proměny Prahy
v moderní velkoměsto (1910)

image desc

Elektromobil Dr. Emila Kolbena
a elektromotor AM3 pro elektromobil
z dílen EAS dříve Kolben a spol.

image desc

Turboalternátor poháněný
parní turbínou typu Zvoníček (1910)

image desc

Kolbenka na začátku
dvacátého století

image desc

Kolbenka s dostavěnou
vlastní elektrárnou (1899)

image desc

Původní závod
Emila Kolbena (1898)

image desc

Rodina Emila Kolbena
Weissenbach (1930)

image desc

T. A. Edison a Emil Kolben
při zahájení tramvajového provozu
v Schenectady v USA

image desc

Ing. Dr. H. c. Emil Kolben
(1862-1943)
portréty  1932 a 1937

image desc

ČESKÝ TESLA

S DAVIDOVOU

HVĚZDOU

image desc

ČKD

ZABÍRALO

CELÝ BLOK

image desc
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.